0983.062.890

Showing all 10 results

-22%

Máy đo huyết áp cơ

Máy đo huyết áp bắp tay CH-453

1,050,000 VNĐ 820,000 VNĐ
-10%
780,000 VNĐ 700,000 VNĐ
-23%
900,000 VNĐ 690,000 VNĐ
-28%
1,300,000 VNĐ 930,000 VNĐ
-5%
1,100,000 VNĐ 1,050,000 VNĐ
-47%
2,450,000 VNĐ 1,300,000 VNĐ
-3%
1,740,000 VNĐ 1,690,000 VNĐ
-2%
2,150,000 VNĐ 2,100,000 VNĐ
-0%
2,400,000 VNĐ 2,390,000 VNĐ
-5%

Máy đo huyết áp cơ

Máy đo huyết áp Boso Medicus Uno

1,520,000 VNĐ 1,450,000 VNĐ